Sexchate lines

Je oboznámený so všetkými aspektmi OTT a tradičného poskytovania obsahu.Certifikovaný génius, Daniel je jeden z približne 400 členov spoločnosti GLIA na celom svete.Tento 4-dňový event je venovaný predstaviteľom miest, Telco operátorom a firmám pôsobiacim v IT security a Blockchain technológiách v strednej Európe, s prítomnosťou Start Upovej scény.Počas štyroch dní sa účastníci oboznámia s aktuálnou ponukou high-tec produktov pre pasívnu a aktívnu časť siete, telekomunikačných zariadení, technologických postupov pri zabezpečení a prevádzke informačných systémov a sietí, či návrhu riešení na báze blockchain.V minulosti úspešne vytvoril a nasadil cloudové riešenia lineárneho televízneho vysielania, systémy správy a kódovania aktív, správu plánov a systémy riadenia podnikov.

V této společnosti pracuje od roku 2014 a zastává pozici Head of Enterprise Sales.

Poďme spolu viac nahliadnuť do problematiky Internetu vecí a diskutovať na tému "EKOSYSTÉM".

Pracoval jsem na manažerských pozicích ve firmách Ca TV odvětví.

V rámci mesta Poprad sa venuje energetike, smart city a školstvu.

Stál pri zrode Popradskej energetickej spoločnosti a združenia Slovak Smart City Cluster.

Search for Sexchate lines:

Sexchate lines-61

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Sexchate lines”